Frontera

Línea real o imaginaria que separa dos terrenos, dos paises o dos territorios